9.3.2017 / Gösterim Sayısı : 1118

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/13) Hibe Desteği Almaya Hak Kazanan Yatırımcılar Belli Oldu.

​İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünden Bildirilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/13) Kapsamında İlimizde yapılan sulama projesi başvuruları değerlendirmesi tamamlanmıştır. Başvurusu kabul edilen 4 projenin tamamı destekleme kapsamına alınmıştır.  Başvuru sahiplerinin 20.03.2017 tarihini takip eden 10 gün içerisinde İl Müdürlüğümüze başvurarak Hibe Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan yatırımcılarla sözleşme imzalanmayacak olup; destekten yararlandırılmayacaklardır. 

Onaylanan asil başvuru sahibi listeleri 09.03.2017 tarihinden itibaren 10 gün süreyle İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanacak olup, Tebliğin ilgili maddeleri gereği bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Kapsamında Başvuruda bulunan İlimiz yatırımcılarına önemle duyurulur.
Telefon: 0318 2242938-122

 ​Hibe Desteği Almaya Hak Kazanan Yatırımcı Listesine ulaşmak için ​aşağıdaki Linki Tıklayınız..

http://kirikkale.tarim.gov.tr/Belgeler/SulamaTablo2_(1).PDF​''