13.3.2017 / Gösterim Sayısı : 1065

Avlanma Yasakları

Amatör balıkçılık; Maddi kazanç sağlanmaksızın, kurallar çerçevesinde, sadece spor ve dinlenme amacıyla iç sular ve denizlerde yapılan ticari kazanç gayesi gütmeyen avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğidir.

İlimiz sınırları içerisinde bulunan akarsu ve göletlerde 15 Mart- 15 Haziran 2017 tarihleri arasını kapsayan  Sazangiller av yasağına ait zaman yasakları asağıda belirtilmistir. 
Av yasağı süresince yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun avlanması,satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır.
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Ticari Amaclı Su Ürünler  Avcılığını Düzenleyen 4/1 Numaralı Tebliğin 49 . maddesi (1) bendi gereği İçsularda kiralama yapılmaksızın ticari olarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/2 Numaralı Tebliğin 12. Maddesi  gereği Çizelge-6 da belirtilen türlerin belirtilen dönemlerde avlanması yasaktır.
Çizelge-6 Zaman Yasakları
TurlerBölgeler / illerYasak Dönem

Sazan (C. Carpio)

Kadife (Tinca tinca)

Siraz (Capoeta.sp)

Yayın (Silurus glanis)

Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus)

 

 

 

KIRIKKALE

 

 

15 Mart

15 Haziran

 

Sudak (S.Lucioperca)Tüm Bölgeler15 Mart-30Nisan
Tatlı Su levreği (P.fluviatilis)Tüm Bölgeler15 Mart-30 Nisan
Turna (Esox lucius)Tüm Bölgeler15 Aralık-31 Mart

Cezalar                 :

  Amatör Balıkçılık kurallarını düzenleyen 4/2 Numaralı Tebliğ kurallarına aykırı olarak avcılık yapan kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri kanununun 36. maddesinin a-5 bendi gereğince 2017 yılı için 339 TL. İdari Para Cezası düzenlenmekte ve su ürünlerine el konulmaktadır.

Yapılan denetimler esnasında  balık avcılığı yapan kişinin bu faaliyetini ticari olarak yaptığı (Ağla avcılık gibi) tespit edilirse;  1380 Sayılı Su ürünleri Kanununun 36/h bendi gereğince 2017 yılı için 1.155TL. İdari Para Cezası düzenlenerek, avlanma vasıtaları ile su ürünlerine el konulur. ​


''