16.6.2017 / Gösterim Sayısı : 890

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avlanma Yasakları

​İlimiz sınırları içerisinde bulunan İç Sularda  15 Mart- 15 Haziran 2017 tarihleri arasını kapsayan  Sazangillere ait zaman yasakları sona ermiştir.
Avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri aşağıda belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

TürlerLatince adıBoy LimitiGünlük Limit
Doğal alabalık (Bütün türler)25 cm.3 adet
Gökkuşağı alabalığı O. mykissYok10 adet
SazanC. carpio40 cm.5 adet
KadifeTinca tinca26 cm.10 adet
SudakS. lucioperca26 cm10 adet
Tatlısu levreğiP. fluviatilis18 cm.kg
Tatlısu kefaliLeuciscus cephalus20 cm.kg
SirazCapoeta.sp20 cm.kg
TurnaEsox lucius40 cm.5 adet
YayınSilurus glanis90 cm.1 adet
KarabalıkCapoeta trutta22 cm.10 adet
Diğer türler yokkg

Çizelgede  boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.
Alıkonulabilir miktar her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.
Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.
Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.
Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
 Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez.
Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
4/2 Numaralı Sirkülerler ile getirilen yasak sınırlama ve düzenlemeler hakkında daha kapsamlı bilgiyi Bakanlığımıza ait internet adresinden (www.bsgm.gov.tr ) veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinden edinebilirsiniz.
Sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyalım uymayanları uyaralım.
Avlanma usul ve esaslarına, yasaklara uymayan kişileri İl veya en yakın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, Emniyet(155), Jandarma(156) teşkilatına bildirelim.

''