18.7.2017 / Gösterim Sayısı : 1029

Personel Alım İlanı

Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Kırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen ‘’Halk Elinde Ülkesel Akkaraman Irkı Koyun Islah projesi(71AKK2013-02) ‘’ kapsamında, proje yürütücüsü olarak görevlendirilmek  üzere öncelikli olarak 1 adet Veteriner  Hekim veya  Ziraat Mühendisi(Zootekni Bölümü) başvuru olmaması halinde hayvancılık ile ilgili ön lisans programından mezun olmuş personel alımı yapılacaktır.

Projede İstihdam Edilecek Proje Yürütücüsünün Nitelikleri
1-T.CVatandaşı olması.
2-Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışında kurulu üniversitelerinin Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ile Veteriner Fakülteleri öncelikli olmak üzere, Meslek yüksek okullarının Hayvancılık ile ilgili Ziraat veya Veteriner bölümlerinden  mezun olması.
3-Askerlik ile ilişkisinin bulunmaması.
4-Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması.
5-Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması.
6-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması.
7-İstihdam edilecek alan dışında hiçbir işte çalışmıyor olması.
8-Projenin yürütüleceği ilde ikamet etmesi.(İlçede ikamet etmek tercih sebebidir.)
Müracaatlar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bizzat yapılacak olup, müracaat esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir.
1-Müracaat dilekçesi. 
2-Diploma / çıkış Belgesinin tasdikli sureti.
3-Nüfus cüzdanı sureti.
4-Askerlikle ilgili durum belgesi.
5-İkametgah ilmühaberi.
6-Sürücü belgesi.
7-Özgeçmiş varsa yüksek lisans doktora mezuniyet belgesi.
8-Sabıka kaydı.
9-Saglık raporu.
Müracaat tarihi 17/07/2017-31/07/2017 tarihleri arasında olup 
Sözlü sınav tarihi ve yeri 01/08/2017 tarihinde Saat 10:00 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yapılacaktır.

                         

 

                                                                                                                                                                                                   
''