15.9.2017 / Gösterim Sayısı : 807

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında (KKYDP) Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Tebliği (TEBLİĞ NO:2017/22) yayımlandı

​“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yatırımcılar başvurularını Tebliğin yayım tarihinden itibaren (13 Eylül 2017) 90 gün içerisinde, 11 Aralık 2017 tarihine kadar www.tarim.gov.tr elektronik ağ adresi üzerinden yapabileceklerdir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde oluşturulan İl Proje yürütme birimine başvurarak veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı www.tarim.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda ulaşılabilecektir.

''