14.4.2017 / Gösterim Sayısı : 379

Genç Çiftçiye 30.000 TL Hibe

#Genç Çiftçiye 30.000 TL Hibe

​Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 3 yıl süre ile planlanan ve ilki 2016 yılında gerçekleştirilen GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ çalışmaları devam ediyor. 2017 yılı GENÇ ÇİFTÇİ PROJE başvuruları 31.03.2016 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Köyde yaşayan ya da hibe alması durumunda köyüne döneceğini beyan eden genç çiftçilere KDV hariç 30.000 TL hibe verilmesi şeklinde yapılan çalışmalarda 2017 yılı için hayvancılık projelerinde ahır/ağıl yapımı desteği de getirildi.
Konu ile alakalı olarak çiftçilerimize seslenen İl Müdürümüz Sn. Sırrı YILMAZ; kırsal alanda arzu ettiğimiz kalkınma düzeyine ulaşılabilmesi için genç nüfusun tarımda etkin rol oynamasının şart olduğunu, dünyada hızla gelişen tarım sektörü ve üretim tekniklerinin ilimiz tarımına entegre olmasını sağlayabilmek için tarımda dinamik ve yenilikçi iş gücüne ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu kapsamda bilgilendirme çalışmalarına Hasandede köyümüzde yapılan toplantı ile başlandı. İl Müdürümüz Sn. Sırrı YILMAZ, Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürümüz Sn. Jale ÖDEMİŞ, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürümüz Sn. Doğan ŞAHİN ve teknik personellerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda çiftçilerimize başvuru süreci ve hibe konusunda bilgi verildi.
Bitkisel üretim, hayvancılık, yöresel tarım ürünleri üretimi, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik proje başlıklarında 30.000 TL hibe ödemesi yapılacaktır.

Projelerle ilgili Ön başvurular, çiftçilerimiz tarafından hiçbir harcama yapılmaksızın, 07 Nisan 2017 tarihinden itibaren  https://gencciftci.tarim.gov.tr adresi üzerinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacak, başvurular 7 Nisan Cuma günü başlayıp, 5 Mayıs Cuma günü sona erecektir.

1-Başvuru Yapacak Genç Çiftçilerde Aranan Şartlar:
Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
c) Okur-yazar olmak,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
ğ) 5.4.2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

2- Programın Proje Konuları
Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca;
a) Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,
3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,
4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Bitkisel Üretime Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Kültür mantarı üretimi,
c) Yöresel Ürünler İle Tıbbi Ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması Ve Paketlenmesine Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında;
1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi, konularını  kapsar.

''