21.4.2017 / Gösterim Sayısı : 303

Mikrobiyal Gübre İle Baklagil Tohumlarını Aşılamanın Verime ve Dane Kapsamına Etkilerinin Çiftçilerimize Benimsetilmesi Çalışmalarımız Devam Ediyor.

#Mikrobiyal Gübre Yayım Projesi İle Baklagil Verimi Artacak

İl Müdürlüğümüz ve Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü ile 2015-2016-2017 yılları arasında planlanan demonstrasyon çalışmaları devam etmektedir.  

Planlanan demonstrasyon çalışmaları kapsamında bu yıl Kırıkkale Keskin ilçemize bağlı Seyfli köyü çiftçilerinden Şuayib Kandemir’in tarlasında;
I-Mikrobiyal gübreli,  II-Kimyasal gübreli, III-Gübresiz (kontrol) 
olmak üzere 3 dekarlık alanda, nohut bitkisi aşılanarak, ekimi yapılmıştır.
Toprakta biyolojik azot tespitini gerçekleştiren mikroorganizmalar ya toprakta serbest yaşayarak ya da herhangi bir baklagil’le ortak yaşayarak havadaki azotu tespit ederler ve bitkiye verirler. Tespit ettikleri azot miktarının fazlalığı ve tanınma kolaylıkları bakımından, baklagil bitkileriyle ortak yaşayan mikroorganizmalar ülkemizde oldukça yoğundur. Baklagil bitkileri havadaki azotu kendi başlarına kullanmazlar. Azotun tespiti ortak yaşama sonucu baklagillerin köklerinde oluşan, nodozite adı verilen yumrucuklar içinde yaşayan mikroorganizmalar sayesinde gerçekleşir. Bu yüzden havadaki serbest azottan yararlanmak için baklagil bitkileri ekilirken, bu canlıların toprakta bulunması, eğer yoksa tohumların bu canlılar ile hazırlanan mikrobiyal gübre veya nodozite bakteri kültürü dediğimiz maddeler ile kaplanması gerekir ki bu işleme aşılama denir.
Son yıllarda mikroorganizmaların kimyasal gübre ve pestisitlerin oluşturduğu problemleri çözmede alternatif olmaları nedeni ile tarımda kullanılmaları oldukça yaygınlaşmıştır. Günümüzde toprak verimliliğini arttıran ve bitki gelişime katkıda bulunan çok çeşitli mikrobiyal kültürler ve aşılama materyallerini piyasada ticari olarak bulunmakta olup, ülkemiz şartlarına uygun ve denenmiş ürünlerin tercih edilmesi çiftçilerimizin yararına olacaktır.
Mikrobiyal gübreler kimyasal gübrelere göre daha ucuz olduklarından girdi maliyeti azalacaktır. Bu hem çiftçinin kazancında hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacaktır. (Türkiye'de kimyevi gübre hammaddesi yetersiz olduğundan üretimde kullanılan hammaddenin yüzde 90'a yakınının ithal edildiği, Türkiye'de yıllık gübre tüketiminin yaklaşık 5,5 milyon ton ve söz konusu miktarın parasal değerinin ise yaklaşık 3,5 milyar dolar olduğu dikkate alındığında mikrobiyal gübre kullanımının faydaları daha net anlaşılacaktır).
Demonstrasyon projesinin ekimine; Enstitü Müdürlüğünden Dr. Derya Sürek, Aynur Dilsiz, Fikret Yıldırım, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Ali Demir, İl Proje sorumlusu Hacı Yılmazer, İl Müdürlüğümüzden ve Enstitü Müdürlüğünden teknik elemanlar katılmışlardır.''