19.12.2017 / Gösterim Sayısı : 292

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE TS EN ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

#İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE TS EN ISO 9001-2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

​İl ve İlçe Müdürlüklerimizde Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve TS EN ISO 9001:2015 belgesi alınması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı İl Müdürlüğümüz toplantı salonumuzda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdür Yard. Gürsel DOĞAN Kalite Yönetim Sisteminin önemi ve gerekliliğine vurgu yapmıştır. Şube, İlçe Müdürleri ve Teknik personellerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Sosyolog Memduha Yaman’ın gerçekleştirdiği sunum ile sistemin temel ilkeleri, işleyişi ve şartları katılımcılara aktarılmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve ISO 9001:2015 belgesine sahip olmanın kurumlara kattığı bazı olumlu özellikler şöyle sıralanabilir.
Kuruluşun imajının güçlenmesi, kalite bilincinin oluşması,
Hizmet alanların memnuniyetinin sağlanması,
İç, dış paydaşlar ve tedarikçilerle daha iyi ilişkileri kurulması,
Etkin bir yönetim anlayışı, çalışan tatmini sağlanması ye kuruluş içi iletişimin güçlenmesi,
Hizmet sunumunu sistematikleşmesi, standardize olması ve tutarlılık sağlaması,
Yapılan faaliyetlerin izlenmesi ve kontrolü,
Etkinlik ve üretkenlik artışı sağlanması,
Kaynak tasarrufu sağlanması.''