İl Müdürlüğü Çalışmaları

KIRIKKALE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

( 2013- 2015 Yılları Faaliyet Raporu)

Teknik Yönden Yapılanlar
1-Kırıkkale Tarım ve Hayvancılığı için yapılabilecek faaliyetler için “Tarım strateji Belgesi” ve “Tarım Eylem Planı”, hazırlanmıştır.
2-Çiftçileri bilgilendirme amaçlı “Tarım Bülteni” hazırlanmış ve 3 ayda bir yayımlanmaya başlandı.
3-Çiftçileri bilgilendirme amaçlı 31 farklı konuda liflet hazırlandı ve dağıtımı gerçekleştirildi.
Uygulanan Projeler
4-Hububat desteklemelerinde sahteciliği önlemek için Ticaret Borsası ile işbirliği yapılarak Türkiye’de ilk defa “Online Kontrol Sistemi” uygulamaya konulmuştur.
5-Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü işbirliği ile İlimizin pilot uygulama ili olarak seçildiği ve çiftçilerimize önemli kazançlar sağlayacak 2 yıl süreli “Anıza Ekim Modeli” uygulanmıştır.
6-Toprak Gübre ve Su Kaynakları Arş Ens. İşbirliğiyle “Nohutta Mikrobiyal Gübreleme ile verim ve kalite Artışı Projesi (inokulasyon)”  uygulandı.
7-Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından bölge birincisi seçilen ve desteklenen “Güvenilir Bitkisel Üretim, Karlı Çiftçi ve Sağlıklı Nesil Projesi” ile teknik personelimizin eğitimi projesi uygulamaya konuldu. Değişik konularda toplam 12 proje uygulanmıştır.
8-AB Leonarda Da Vinci Hareketlilik Proje desteklerinden yararlanılarak değişik konularda geçmiş yıllarla birlikte 6 proje uygulanmıştır.
Hayvancılık
9-Süt Üreticileri Birliği ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği kurulmuştur.
10-Hayvancılıkta yem bitkileri sorunu çözümüne katkı sağlamak ve çiftçilere örnek olmak için 2012 ve 2013 yıllarında toplam olarak 13.500 kg macar fiği, 2.950 kg “Gözlü” çeşidi yonca,  4 bin kg korunga tohumu destekli olarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
11-“Küçükbaş Hayvanları Islah Projesi” kapsamında 79 baş damızlık koç son 5 yılda toplamda 509 koç ve 30 adet damızlık kıl keçisi, 96 baş tiftik keçisi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
12-Hayvanların başarılı bir şekilde kayıt altına alınması için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile sözleşme imzalanmıştır.
13-Mera ıslahı konusunda Keskin ilçemizde 2 proje hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.  Mera tahdit çalışmaları % 53 den % 93 mertebesine çıkarılmıştır.
14-Meralarda hayvanların sulama ihtiyaçlarını gidermek için 11 adet suluk yapılmıştır.
15-Çoban sorununa çözüm bulmak amacıyla 43 ‘ü İş-Kur işbirliğiyle olmak üzere merkez ve ilçelerimizde 383 yetiştiricimize sürü yöneticisi, ayrıca toplamda 1676 yetiştiricimize celeplik, bakıcı ve nakliyeci eğitimi verilmiştir.
16-İlimizde “Arıcılığı Geliştirme Projesi” kapsamında arı yetiştiricilerimize İl Özel İdaresi Katkılarıyla 670 paket 6 çıtalı arı dağıtımı yapılmıştır.
17-Su Ürünleri kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet tekne alınmıştır.
18- Kırıkkale Belediyesi ile işbirliği yapılarak İlimizde ilk ruhsatlı hayvan pazarı açılması sağlanmıştır.
Bitkisel Üretim
19-“Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında toplam 9.350 kök sertifikalı kaman-1 çeşidi ceviz fidan, 2.500 kök Fuji ve Grenny smith elma ve 1.250 kök Deveci Ankara armut fidanı getirilerek proje dahilindeki çiftçilere destekli olarak dağıtımı gerçekleştirildi. Böylece 750 da kapama ceviz ve 25 da elma ve armut bahçesi oluşturulmuştur.
20-İlimizde Bağcılığın Geliştirme Projesi” kapsamında 100 dekar yüksek sistem bağcılık projesi uygulanmıştır. Ayrıca 49.900 bağ çubuğu 2-5 da (230 da) bağ kurulacak şekilde dağıtımı yapılmıştır.
21-İlimizde yemeklik dane baklagiller ekilişini geliştirmek için 40.500 kg sertifikalı nohut tohumu getirilmiş ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
22-İlimizde İlk kez sertifikalı buğday, arpa, çeltik ve aspir tohumluğu üretimi yapılmıştır.
23-Süne Mücadelesinde ilimizde ilk defa parazitoid kullanılarak “Biyolojik Mücadele” yapılmıştır.
24- Süne ve çekirge zararlarıyla mücadele amaçlı 750 keklik doğaya bırakılmıştır.
25-İlimizde İlk kez 10 çiftçimize bireysel sulama projesi desteği yapılmıştır. KKYDP kapsamında 28 ekonomik yatırım projesi için yaklaşık 10 milyon TL, ve 10 adet bireysel sulama için 173.943TL, 2238 adet makine  ekipman 6.651.854 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 17 milyon TL hibe destek verilmiştir.
26-İlimizde ilk kez “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği” Merkez ve Delice Ziraat odaları vasıtasıyla uygulanmaya konulmuştur.
27. İlimizde ilk kez  “ÇATAK (Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması) ve ÇMVA (Çiftlik Muhasebe Veri Ağı) Projeleri” yürütülmeye başlanmıştır.
İdari Yönden Yapılanlar
1-İl müdürlüğümüzde çiftçilerimize yönelik bilgilendirmenin en seri bir şekilde yapılabilmesi için “Toplu SMS” sistemine geçilmiştir.
2-Gıda denetimlerin etkin bir şekilde yapılması için denetçi sayısı 4 den 11’e çıkartılmış. Keskin ve Yahşihan ilçelerimize gıda denetim yetkisi verilmiştir. Denetim elemanları elbiseleri teslim edilmiştir.
3-İl Özel İdare desteği ile 1 adet gıda denetim ve numune nakil aracı alınmış ve hizmete sokulmuştur.
4-Bakanlığımızla ikili görüşmeler sonucu 3 adet kullanılmış araç protokolle alınarak merkez, Yahşihan ve Keskin ilçelerimizde hizmete sokulmuştur.
5-İl müdürlüğümüzde hayvan sağlığı ve gıda denetim hizmetlerinin ihtiyacı olan 2 adet soğuk hava deposu yapılmış ve kullanıma sokulmuştur.
6-Elektrik kesintilerinde hizmetin aksamaması için 55 KW’lık bir jeneratör alınmış ve hizmete sokulmuştur.
7-İl müdürlüğümüzde doğalgaz kullanımına geçiş sağlanmıştır.
8-İl müdürlüğümüz elektronik altyapı çalışması (WPN) bitirilerek hizmete sokulmuştur.
9-Personelimize “İş Güvenliği Acil Eylem Planı” eğitimleri verilmiş ve “Risk Değerlendirme Raporları” hazırlanmıştır. İş güvenliği uzmanı göreve başlamıştır.
10-Keskin İlçe Müdürlüğümüz ilave hizmet binası inşaatı yapılmış ve hizmete girmiştir.
11-İlçe müdürlüklerimizin ihtiyacı olan kalorifer tesisatı, brülör, çatı, arşiv vs. bina ve müştemilatı tamir ve onarımlar halledilmiştir. İl müdürlüğü binamızda laminat döşeme yapılmıştır.
12-İş-Kur Toplum Yararına Hizmet projesi ile 2 yılda 10 eleman alınarak projeden yararlanıldı.
13-Personelimize temiz içme suyu temin edebilmek için Su Arıtma Cihazları bütün şube ve atölyelere kurulmuştur.
14-Banko sistemli odalar bölünerek verimlilik artışı sağlanmıştır.
15-Perdeler yenilenmiş, yemekhanede bardak su kullanımına geçilmiş tuvalet ve lavabolarda peçete kullanımına geçilmiştir.
Yapılan çalışmalar ileriki dönemlerde artarak devam edecektir.  
''